Press

Celebrity

Alli Simpson
Alli Simpson

Print

Hello Gorgeous! Magazine August 2015
Hello Gorgeous!

 

Cake Magazine Issue 18 2015
Cake Magazine

 

Bella NYC Magazine March/April 2015
Bella NYC MagazineBella NYC Magazine

 

Industry Magazine February 2015
Industry MagazineIndustry Magazine

 

Blog

Haute Pink Pretty July, June, February 2015
Haute Pink Pretty July, June, February 2015Haute Pink Pretty July, June, February 2015

 

Croptopia June 2015
Croptopia June 2015Croptopia June 2015

 

ConnnieTang April 2015
ConnnieTang April 2015

 

Stuff She Likes March, April 2015
Stuff She Likes March, April 2015Stuff She Likes March, April 2015

 

Everything Hauler February, March, April 2015
Everything Hauler February, March, April 2015Everything Hauler February, March, April 2015

 

Walk in Wonderland March 2015
Walk in Wonderland March 2015

 

Vlog

Beautify Meeh March, August 2015
Youtube Vlogger Beautify Meeh March, August 2015

 

Jen_ny69 May 2015
Youtube Vlogger @jen_ny69